Kansainvälisyys Ravakassa

Kansainvälisyys on yksi Ravakan Loisto-strategian neljästä teemasta.

Kansainvälisiä hankkeita toivotaan erityisesti Loiston painopistealueilta, jotka ovat:
  • Työtä tekeville
  • Aktiivisesti arjessa
  • Ympäristö jossa elämme
  • Aineeton pääoma

Kansainvälistytään yhdessä

Kansainvälisiä hankkeita on toteutettu yhteistyössä muiden läheisten Leader-ryhmien kanssa, erityisesti Leader Karhuseudun, Leader Pohjois-Satakunnan ja Leader Pyhäjärviseudun kanssa. Jatkossa yhteistyö muualla Suomessa sijaitsevien Leader-ryhmien kanssa voisi olla myös hedelmällistä.

Kansainvälisiä hankkeita toivotaan myös jatkossa toteuttavan monen eri ja erilaisen toimijan yhteistyönä.

Ravakka on linjannut kaudella 2014-2020, että kansainvälisten hankkeiden hakijana toimii pääsääntöisesti Leader Ravakka itse, jolloin hankkeen hyödyt myös saadaan hajautettua laajemmin alueelle.

Täytyy mennä kauas nähdäkseen lähelle

Kansainvälisyydellä tavoitellaan:

  • alueelle uutta osaamista
  • erilaisia näkökulmia
  • raikkaita ideoita
Kansainvälistymisellä voidaan innostaa tai sitouttaa maaseudun kehittämiseen. Erityisesti nuorten uskotaan kiinnostuvat kansainvälisen toiminnan kautta omasta  kotiseudustaan.