1. Täytä mukana hakemassa-lomake/yhteydenottolomake

tai kerro muutoin, että olette aikeissa hakea LuRe-teemahankkeessa.


2. Laadi hankesuunnitelmaluonnos ja kustannusarvio

Käytä apuna LuRen hankesuunnitelmarunkoa.

Käytä apuna LuRen kustannusarviopohjaa.


Hankesuunnitelmasta ilmenee olennainen

 • Hankkeesta laaditaan hankesuunnitelma, josta ilmenee pääpiirteittäin mitä ollaan tekemässä, miksi, miten ja kenelle.
 • Laadi luettelo kohteen varusteista (esim. pitkospuut, kpl portaat, viitat, penkit, nuotiopaikat, käymälät jne).
 • Kustannusarvio todellisten kustannusten mukaan (hintatason selvitys, kirjalliset tarjoukset). Voit käyttää kustannusarvion laskemisessa LuRen kustannusarviopohjaa.
 • Ota huomioon, että hanke täyttää yleishyödyllisten hankkeiden valintakriteerit ja LuRe-hankkeen edellytykset.
 • Lisäksi liitteenä ellei sisälly jo hankesuunnitelmaan:
  • Kartta alueesta/kohteesta viitteellisin reittimerkinnöin
  • Maastoselostus tai/ja kartta rakenteiden sijoittamisesta alueelle
  • Suunnitelma kohteen ylläpidosta ja hoidosta hankkeen päätyttyä
  • Tiedotussuunnitelma riittävällä tasolla suhteessa kohderyhmään ja potentiaaliin
  • Kun kyseessä on luontopolku, käsikirjoitus (teema, opasteet, tarina, kohderyhmä)
  • Viitoitussuunnitelma
 • Muita vinkkejä hankehakemuksen valmisteluun löydät hankehautomosta.
3. Lähetä hankesuunnitelmaluonnos tuuli.jansson(at)ravakka.fi tarkastettavaksi

Hankesuunnitelmaan pyydetään tarvittaessa täydennyksiä tai ehdotetaan muutoksia vrt. hankkeen edellytykset ja valintakriteerit.


4. Laadi hankehakemus

 • Täytä hankehakemus ja vahvista se nimenkirjoittajien allekirjoituksilla
 • Toteuttavan tahon virallinen päätös hankkeen toteuttamisesta (pöytäkirjanote hallituksen kokouksesta jossa on hakemisesta ja toteuttamisesta on päätetty)
 • Maankäyttösopimukset, yhteistyösopimukset
 • Alustava reittikartta, muut mahdolliset suunnitelmat ja piirrokset
 • Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
 • Hankesuunnitelma liitteineen
 • Yhdistysrekisteriote
 • YTJ-ote (vero)
 • Nimenkirjoittajat (huolehdi, että rekistereissä on oikeat yhteystiedot ja allekirjoittajat)
 • Yhdistyksen säännöt
 • Edellisen vuoden tilinpäätös
 • Hintatason selvitykset
 • Talkootyöarvio
5. Jää odottamaan Leader-hallituksen päätöstä


6. Aloitusluvan jälkeen toteuta hanke hankesuunnitelman mukaan

Tässä yhteydessä laaditaan tuensiirtosopimus hanketoteuttajan ja Leader Ravakan kesken.