Avaa selaimeen

Luet Leader Ravakan jäsenkirjettä kevät 2017.

Tässä Jäsenkirjeessä:

 • Puheenjohtajalta: Loisto valaisee kehittämisen tietä jatkossakin
 • Strategia kirjaimellisesti loistokkaassa vauhdissa
 • Leader Ravakan vuosikokous 23.3.
 • Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka: 20 vuotta Leader-toimintaa, juhlat 25.5.2017
 • Koulutusta, verkostoitumista ja muita osallistumismahdollisuuksia

Loisto valaisee kehittämisen tietä jatkossakin

Näin EU-ohjelmakauden puolivälin lähestyessä järjestimme teematilaisuuksia, joissa tarkastelimme yhdessä sidosryhmien kanssa, onko kehittämisstrategiaamme tarvetta tehdä korjauksia tai muutoksia. Tilaisuuksissa käsiteltiin ympäristöön, elinkeinojen kehittämiseen, kylä- ja yhdistystoimintaan, kulttuuriin ja aineettomaan pääomaan, nuorisotoimintaan sekä matkailuun liittyviä kysymyksiä nelikenttäajattelun kautta, verraten strategiaan kirjattuja kehittämisen tarpeita tämän päivän tilanteeseen.
Palaute antoi vahvistusta siihen, että strategia kuvaa edelleen hyvin alueen kehittämistarpeita, ja että jo toteutetut hankkeet ovat hyvin vastanneet tarpeeseen.

Leader -toiminta on ruohonjuuritasolla tapahtuvaa kehittämistä ihmiseltä ihmiselle, ja siksi onkin äärimmäisen tärkeää, että kentältä kumpuavat ideat tuodaan rohkeasti esiin. Jos ei itse ole ihan varma onko ideasta hankkeeksi, kannattaa asia ottaa esille joko Ravakan henkilökunnan kanssa, tai vinkata siitä tutulle hallituksen jäsenelle. Hallitus päättää rahoitettavista hankkeista, joten oman alueen hallitusjäsenten on hyvä olla tietoisia hankeaihioista jo ihan ensimetreiltä saakka. Hallituksessa on jäseniä jokaisesta Ravakan alueen kunnasta. Tarkemmat tiedot löytyvät Ravakan nettisivuilta www.ravakka.fi. Meihin saa rohkeasti olla yhteydessä!

Lisätiedot
Hallituksen puheenjohtaja Heidi Jaakkola
heidi.jaakkola(at)ukipolis.fi

Paikallinen kehittäminen myös numeroilla mitattuna vauhdissa

Leader Ravakan Loisto-strategian toteutus on vauhdissa. Vuoden 2016 loppuun mennessä Ravakassa on tehty puoltava rahoituspäätös 81 hankkeesta. Rahaa Ely-keskuksen vahvistamilla päätöksillä hankkeisiin on sidottu 1,44 miljoonaa euroa. Rahoitettuihin yleishyödyllisiin hankkeisiin pääsee tutustumaan helpoiten nettisivujen hankerekisterin kautta.

Erityisesti mainitsemisen arvoisia ovat Rauman kaupunginYhteisöllisyydestä voimaa senioreille, jossa luodaan senioreille kerhotoimintaa kylille synnyttäviä käytäntöjä, Rauman Yrittäjien Vauhtia verkostoon ja Novidan 3D-käyttöön tiedonvälityshanke. Siistii Yhdistää ja Mynälife -hankkeet kumpuavat aktiivisista asukkaista. Ensimmäinen kehittää nuorison liikunta-ja harrastustoiminnan yhteistyötä ja jälkimmäisessä keskitytään asukashankintaan.

Leader-rahaa Ravakassa on haettavaksi vuodelle 2017 noin 500 000 €, josta on jo myönnetty etupainotteisesti liki puolet. Rahaa myönnettäisiin mielellään erityisesti yhteistyöhankkeille ja yritystukina. Samoin ympäristöteemaiset yleishyödylliset hankehakemukset sekä kansainväliset hankekokonaisuudet olisivat tervetulleita.

Yrityksille tukea investointien lisäksi kehittämiseen

Yritysten liiketoiminnan kehittämiseen tähtääviin investointeihin voi saada tukea 20 %. Uutta on yritysryhmien kehittämiseen myönnettävä 75 % tuki, jolla 3 -9 yritystä voi panostaa toimintansa kehittämiseen, koulutukseen tai matkailuyritysten menekinedistämiseen. Kysy lisää olisiko sinun yritykselläsi mahdollisuus saada tukia.


Lisätiedot
Toiminnanjohtaja Ulla Kallio
ulla.kallio(at)ravakka.fi
0440 344 345

 Osallistu, kouluttaudu, vaikuta

 • Hankehaut auki Luontoreitti-teemahankkeeseen huhtikuun loppuun saakka.
 • Yhdistysklinikalla on vapaita aikoja yhdistysten kehittämiseen. Soita Tuulille!
 • Kylän Historia eläväksi 15.3. Ruskolla. Lisätiedot Varsinais-Suomen kylät
 • Teetä ja sympatiaa -verkostoitumisilta 16.3. Säkylässä. Lisätietoja Leader Pyhäjärviseutu
 • Some-viestintäkoulutus 16.3. Porissa. Leader Karhunseutu
 • Hyvän mielen hankeillat - verkostoitumis- ja viestintäiltoja hanketoteuttajille ja muille kiinnostuneille 20.3. Karviassa, 21.3. Ikaalisissa ja 23.2. Siikaisissa. Lisätietoja Leader Pohjois-Satakunta
 • Kylätaloilta 22.3. Loimaalla. Lisätiedot Varsinais-Suomen kylät
 • Luontoreitti ja -kohde infotilaisuus Laitilassa ke 22.3.
 • Tulevaisuuden vesitalousratkaisut pelloilla ja metsissä 30.3. Eura. Lisätietoja Pyhäjärvi-instituutti
 • Some-työpaja 6.4. Porissa. Lisätietoja Leader Karhunseutu
 • Vesi-infoa 24.4. Vehmaalla: Miten järvi toimii. Lisätiedot www.vehmaa.fi/ajankohtaista
 • Kylän Historia eläväksi 27.4. Loimaalla. Lisätiedot Varsinais-Suomen kylät
 • Tutustumaan Livonsaaren yhteisökylään 18.5.
 • Maaseudun kehittämisyhdistyksen 20-vuotis juhlat Santtiolla 25.5.
 • Leader Ravakka edustamassa Hyvää Vehmaalla-päivässä 17.6.
 • Avoimet Kylät 10.6. Lisätiedot Varsinais-Suomen kylät ja Satakylät
 • Novida järjestää 3D-mallintamisen ja –tulostamisen perehdytystä kevään aikana keskiviikkoisin. Aikataulut http://www.novida.fi/ammattiopisto/hankkeet/3d-osaaminen/
  Lisätietoja:  Marko Kivistö,  041 435 9852, marko.kivisto@novida.fi
 • Leader Ravakka Pyhärantapäivässä lauantaina 8.7.

Pidä Ravakan jäsenrekisterin tiedot ajantasalla!

Osoitelähteenä on käytetty Ravakan jäsenrekisteriä ja sidosryhmätietoja. Lisätietoja sähköpostitse toimisto(at)ravakka.fi.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristövirasto Leader Satakunta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto Leader