Leader Ravakan uutisia ja tapahtumia

22.10.2018

Leader Ravakka perustaa nuorisotyöryhmän

Leader Ravakka on perustamassa alueensa nuorista koostuvaa nuorisotyöryhmää. Työryhmä päättäisi tulevaisuudessa esimerkiksi Nuoriso-Leader-tuen myöntämisestä ja edistäisi nuorten asiaa paikallisesti.

–  Olemme jo pitkään pohtineet, miten nuoria saataisiin mukaan päätöksentekoon. Nuoret ovat tulevaisuus, mutta monet muuttavat pois, koska kotiseudulla ei ole riittävästi mahdollisuuksia. Nuorten on itse saatava vaikuttaa, me emme voi tietää, mitä kaivataan, sanoo Leader Ravakan toiminnanjohtaja Ulla Kallio.

Koska nuoret ovat tärkeä painopiste Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakan toiminnassa, on myös nuoriin kohdistuvia hankkeita pyritty rahoittamaan mahdollisimman monipuolisesti.

– Harvemmin kuitenkaan nuoret itse ovat hakemassa tai toteuttamassa hanketta. Haluamme perustaa nuorista koostuvan työryhmän, joka tulevaisuudessa päättää Nuoriso-Leaderin kautta myönnettävistä tuista.

Nuoriso-Leader-tuki on tarkoitettu nuorten omille pienille ideoille, joista hyötyy isompi joukko. Tuen tavoitteena on helpottaa nuorten kehittämisideoiden toteutumista. Myönnettävä tuki on 100–1000 euroa per projekti. Nuoriso-Leader tukea on myönnetty Ravakassa nyt 2,5 vuotta. Hakemuksia on tullut yhteensä noin parikymmentä. Toive on, että nuorisotyöryhmän perustamisen myötä myös tieto Nuoriso-Leaderistä tavoittaa nuoret paremmin.

Nuorisotyöryhmä aloittaa toimintansa alkuvuodesta 2019. Tavoitteena on, että joka kunnasta saataisiin mukaan kaksi 13–29-vuotiasta nuorta. Kiinnostuneiden kannattaa jo nyt olla yhteydessä Ravakkaan.

– Toivomme, että mukaan lähtevät rohkeasti yläkoulu- ja lukioikäiset, välivuottaan viettävät ja muut kotiseudustaan kiinnostuneet nuoret, Kallio sanoo.

Oppia osallistamiseen kansainvälistä kautta

Nuorisotyöryhmämalli on peräisin Pohjois-Pohjanmaalta, jossa Rieska-Leader ja Keskipiste-Leader ovat ottaneet nuoret mukaan päätöksentekoon. Parhaillaan Rieska, Keskipiste ja Ravakka kehittävät osallistamismenetelmiä yhteistyössä skotlantilaisten kumppanien kanssa Youth Board in Leader -hankkeella.

– Haluamme kehittää ja pohtia nuorten osallistumista ja vaikuttamista yhdessä nuorten kanssa. Kansainvälinen yhteistyö antaa erilaisia näkökulmia toimintaan ja mahdollisuuden oppia muilta. Euroopassa suuri osa maaseutualueista painii pitkälti samojen kysymysten kanssa, kertoo Leader Ravakan kansainvälisten asioiden koordinaattori Juuliska Seikola.

Skotlantilaisten yhteistyökumppanien aloitteesta suomalaiset nuoret saivat mahdollisuuden osallistua myös manifestin kirjoittamiseen. Cairngormsin kansallispuistossa Aviemoressa järjestetyssä EUROPARC 2018 -konferenssissa julkaistu EUROPARC Youth Manifesto oli eurooppalaisten nuorten yhteistyönä laatima kannanotto maaseudun ja luonnonsuojelualueiden elinehtojen parantamiseksi. Manifestin kirjoittamiseen osallistui yli 40 nuorta eri puolilta Eurooppaa, joista yhteensä 16 nuorta oli suomalaisia.

Leader Ravakan alueelta Skotlannissa mukana manifestia laatimassa olivat uusikaupunkilaiset Ellen Kuusio, 16, ja Iiris Soininen, 15.

– Manifestin pääteemoja ovat nuorten vaikutusvallan lisääminen, asuminen, työnteko ja oppiminen. Kanta oli, että pitäisi taata mahdollisuus näihin ekologisesti kestävällä tavalla, Soininen kertoo.

Lukiota käyvä Kuusio kokee, että erityisesti oppiminen on tärkeä teema.

–  Vakka-Suomessa on yhä edelleen tärkeää panostaa opiskeluun sekä sen jälkeiseen työllistymiseen alueella. Myös kohtuuhintainen asuminen tulisi mahdollistaa.

Kuusio ja Soininen kertovat käyneensä muiden maiden nuorten kanssa mielenkiintoisia keskusteluja. Yhteinen toive oli, että nuoria kuunneltaisiin enemmän.

Nuoret ja maaseudun kehittäminen

  • Leader on EU:n luoma toimintamalli, jossa alueen asukkaat itse päättävät, mitä alueella kehitetään ja rahoitetaan. Leader-tuki koostuu EU:n, valtion ja kuntien rahasta, jota myönnetään hanke- ja yritystukien muodossa. Suomessa toimii 54 Leader-ryhmää, koko Euroopassa noin 2 300.
  • Rahoitettavista yritysten ja yhteisöjen hankkeista päättää Leader-ryhmän paikallisista ihmisistä koostuva kolmikantainen hallitus. 
  • Nuoret on yksi Ravakan Loisto-strategian pääteema. Ravakan omassa toiminnassa pyritään tehostamaan nuorten roolia päätöksenteossa ja paikallisessa kehittämisessä sekä kannustamaan nuoria kansainväliseen yhteistyöhön.
  • Nuorten elämää maaseutualueilla on pyritty tukemaan monenlaisilla hankkeilla yrittäjyyskasvatuksesta työpaikkojen luomiseen ja urheiluseurojen yhteistyön edistämisestä konkreettisiin harrastuspaikkoihin. 

Lisätietoa Nuoriso-Leaderistä: www.ravakka.fi/nuorisoleader

Lisätietoja antavat:

Ulla Kallio
toiminnanjohtaja
ulla.kallio(at)ravakka.fi

Juuliska Seikola
kv-koordinaattori
juuliska.seikola(at)ravakka.fi / 044 7929 001

LeaderRavakka_YouthboardInLeader_Skotlanti_syyskuu2018_web
Leader Ravakka, Rieska-Leader sekä Keskipiste-Leader tapasivat hankekumppaninsa Skotlannissa syyskuussa. Mukana oli eri-ikäisiä nuoria jokaisen Leader-ryhmän alueelta. Tapaamisessa viimeisteltiin EUROPARC Youth Manifesto, joka otti kantaa maaseudun nuorten elinehtojen parantamiseksi.


Palaa otsikoihin