Leader Ravakan uutisia ja tapahtumia

31.5.2018

”Yrityspuoli on selvästi vilkastunut”

Satakunnan alueen Leader-ryhmät ja ELY-keskus ovat julkaisseet historian ensimmäisen yhteisen rahoituskatsauksen. Tammi-huhtikuussa 2018 Leader Ravakan alueella on myönnetty rahoitusta yhteensä yhdeksälle hankkeelle.

Hanketukipäätöksen sai tammi-huhtikuussa seitsemän Leader Ravakan puoltamaa yhteisöjen ja yhdistysten hanketta. Leader-tuen osuus on noin 238 000 euroa ja hankkeiden kokonaiskustannukset yli 396 000 euroa.

Yksi hankkeista on teemahankekokonaisuus, jossa viisi eri yhdistystä toteuttavat alueella luontopolkuja ja luontokohteita, jotka palvelevat tasokkaasti kaikkia luonnonvirkistyskäyttäjiä.

Yritystukipäätöksiä tehtiin kaksi. Leader-tukea myönnettiin yhteensä 16 019 euroa hankkeille, joiden kokonaiskustannukset ovat 80 095 euroa. 

Leader-ryhmien kautta rahoitettavista hankkeista päättää Leader-ryhmän hallitus. Viranomaispäätöksen tekee ELY-keskus. Rahoituskatsauksessa ovat mukana viranomaispäätöksen saaneet hankkeet.

Leader Ravakan hallitus on puoltanut runsaasti hankkeita kevään aikana. Etenkin yritystukien hakeminen on lisääntynyt selvästi viime vuodesta. Kevään aikana saapuneista hakemuksista noin puolet on ollut yritystukihakemuksia.

– Tyypillisesti rahoittamistamme hankkeista yritystukia on vajaa kolmasosa, joten yrityspuoli on selvästi vilkastunut, sanoo Leader Ravakan toiminnanjohtaja Ulla Kallio.

Viime vuonna Leader Ravakan alueen yrityksistä viranomaispäätöksen sai 7 yritysten ja 21 yhteisöjen hanketta.

Yhteensä viiden Satakunnan alueella toimivan Leader-ryhmän* kautta rahoitettiin tammi-huhtikuussa 2018 31 yhteisöjen ja yhdistysten hanketta. Näille myönnettiin tukea yhteensä noin 1,48 miljoonaa euroa. Hankkeiden kokonaiskustannukset olivat yli 2,35 miljoonaa euroa (ks. liite 1). Lisäksi Leader-tukea myönnettiin 16 mikroyrityksen investointeihin ja kehittämistoimiin. Tukea myönnettiin yhteensä noin 182 000 euroa hankkeille, joiden kokonaiskustannukset ovat yhteensä yli 728 000 euroa (ks. liite 2).

*Satakunnan alueella toimivat Leader Joutsenten reitti, Leader Karhuseutu, Leader Pyhäjärviseutu, Leader Pohjois-Satakunta ja Leader Ravakka.

Lisätietoja ja liitteet rahoituista hankkeista tammi-huhtikuussa 2018:

Satakunnan ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien rahoituskatsaus (maaseutuohjelma)


Esimerkkejä 1-4/2018 päätöksen saaneista hankkeista:

Mietoistenlahti - Luontoelämyksiä kaikille

Mynämäen-Mietoisten luonnonsuojeluyhdistys parantaa Vasikkahaan ja Silakkarin virkistyskäyttöä. Hankkeessa alueen pienemmästä lintutornista parannetaan perhetorni ja soveltuva käyntikohde myös aloitteleville harrastajille. Alueen opasteita ja viitoitusta parannetaan. Perhetornin yhteyteen varustetaan taukopaikka. Vasikkahaan polusta tehdään rengasreitti. Silakkarin parkkipaikalle luodaan toivottu liikuntaesteetön lintujentarkkailulava.

Vilhivuoren ampumaradan kehittäminen

Vilhivuoren ampumarata modernisoidaan ja käytettävyyttä parannetaan. Ampumaradan ammuntavaihtoehtoja monipuolistetaan jousiammuntaradalla. Hankkeella vähennetään myös ampuradan aiheuttamaa meluhaittaa lähiasutukselle. Vilhivuoren ampumarataa käyttää ja hallinnoi kolme eri metsästysseuraa, Metsästysseura Eräveikot Vehmaa, Vehmaan Hirvikytät Vehmaa ja Lokalahden Urheilumetsästäjät Uusikaupunki. Hankkeen toteuttaa Vilhivuori Oy.

Ruonan kylätalon vesi- ja viemärihanke

Ruonan kylätalo liitetään Rauman kaupungin kunnallistekniikkaan. Aikaisemmin Lapin Ruonan kyläyhdistys on kehittänyt kylätaloa Leader-tuella, mutta vesi- ja viemäriliittymä jätettiin odottamaan mahdollisuutta liittyä Rauman kaupungin vesi- ja viemäriverkkoon.


Palaa otsikoihin