#LiveMerikarvia

Toteuttaja: Merkarvian kunta

Tuen muoto: Yleishyödyllinen hanketuki

Rahoittaja: Leader Pohjois-Satakunta

Rahoitusohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi: Yleishyödyllinen kehittämishanke

Toteutusalue: 3. Leader Pohjois-Satakunta: Honkajoki, Ikaalinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kihniö, Merikarvia, Parkano, Pomarkku ja Siikainen

Asiasana: 3. Merikarvia, kulttuuri, musiikki, taide, palvelut, palvelutarjonnan kehittäminen, uusi palvelu

Toteutusaika: 15.3.2017-31.12.2018

Kustannusarvio: 45 750 €

Julkinen tuki: 22 865 €

Kuvaus:
#LiveMerikarvia-hanke on hanke, jolla pyritään kasvattamaan Merikarvian kunnan asukaslukua. Samalla hankkeessa on tarkoitus tuoda esille tarinankerronnan ja henkilökuvien kautta erilaisia tapoja elää maaseudulla. Tässä hyödynnetään laajasti erilaisia sosiaalisen median kanavia, sähköistä markkinointia ja visuaalisuutta erityiseesti videoiden kautta. Tällä hetkellä käynnissä oleva rakennemuutos, jolla väestö keskittyy kaupunkeihin, on jopa voimakkaampaa kuin 1960-luvun rakennemuutoksen aikaan. Samalla kuitenkin maaseutu tarjoaa laajoja mahdollisuuksia elää, asua ja yrittää. Näitä mahdollisuuksia hankkeella on tarkoitus viestiä laajasti tarinoiden ja henkilökuvien kautta käyttäen monipuolisesti eri sosiaalisen median keinoja ja kanavia. Vaikka hanke keskittyykin Merikarviaan, se toimii pilottihankkeena muille vastaaville hankkeille maaseudun kunnsissa Suomessa. 


Merikarvia toimii hyvänä pilottikuntana hankkeelle. Kunnan asukashankinta on ollut itämässä pitkään. Kunnan asukasluvun muutostrendi on ollut laskeva jo vuosikymmeniä ja ikärakenteesta puuttuvat erityisesti nuoret aikuiset ja työikäiset. Valtuuston kokouksessa 30.6.2016 asiasta tehtiin useampikin aloite valtuutettujen taholta. Kehittämispäällikkö esitteli toimenpiteitä, joiden kautta asukasluvun hankintaan ryhdyttäisiin 12.9.2016 valtuuston iltakoulussa. Esiin nousivat useat viestinnän innovatiiviset muodot, joiden kohteena olivat merikarvialta pois muuttaneet, vireän maaseutumaisen kunnan elämänmenoon tykästyneet ja erityisesti sellaiset nuoret aikuiset, jotka haluavat tuoda mukanaan työtä ja toimeentuloa mukanaan, eivät vain siirtyä sen perässä muualle. Tämän lisäksi myös eläkepäiviä suunnittelevat sopivat kohderyhmään. Hankkeella olisi tarkoitus luoda sellaista viestinnän rakenteita ja sisältöä, joka toisi esille Merikarvian asumisen mahdollisuuksia ja edellytyksiä tarinoiden ja henkilökuvien kautta.

Yhteystiedot:
Aki Ruotsala, kehittämispäällikkö Merikarvian kunta, aki.ruotsala@merikarvia.fi