#tännemäkuulun

Toteuttaja: Kihniön 4H-yhdistys ry

Tuen muoto: Yleishyödyllinen hanketuki

Rahoittaja: Leader Pohjois-Satakunta

Rahoitusohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi: Yleishyödyllinen kehittämishanke

Toteutusalue: 3. Leader Pohjois-Satakunta: Honkajoki, Ikaalinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kihniö, Merikarvia, Parkano, Pomarkku ja Siikainen

Asiasana: harrastus tai vapaa-ajantoiminta, nuoret tai lapset, palvelut, palvelutarjonnan kehittäminen, uusi palvelu

Toteutusaika:

Kustannusarvio: 56 761,32

Julkinen tuki: 70 %

Kuvaus:
Hankkeen päätavoite on aktivoida nuoria osallistumaan heitä itseään koskevien asioiden suunnitteluun ja käsittelyyn. Tekemällä nuorten aloitteiden ja tarpeiden mukaisia toimenpiteitä kunnassa edesautetaan nuorten kiinnittymistä omalle kotiseudulle. Saadaan nuoret näkemään oman kuntansa positiiviset puolet ja mahdollisuudet.  Hankkeen tavoitteena on juurruttaa maaseudulle asukkaita, antaa tietoisuus lapsille ja nuorille heidän vaikutusmahdollisuuksista. 

Kyselyn tuloksien perusteella toteutetaan 3-4 nuorten valitsemaa ja nuorten itsensä ideoimaa projektia, esim. juhla, kesätori, nuorten tekemä tuote tai leiri. Toiminnallisen oppimisen avulla saadaan uskoa omaan vaikuttamiseen sekä oppia sosiaalista yhteisöllisyyttä. Samalla kun lapset ja nuoret toimivat aktiivisina oman toiminnan kehittäjinä, he tutustuvat itseensä, toisiinsa ja yhteisöönsä. Tavoitteena on saada aikuisia toimimaan yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Projektit tuovat esiin omia ja yhteisön kykyjä, mitkä synnyttävät itseluottamusta ja varmuutta, nämä taas lisäävät uskallusta ja rohkeutta uusiin toimintoihin ja näin saadaan luotua omaan elinympäristöön jotain uutta.

Yhteystiedot: