Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA ry

Meidät tunnetaan myös nimillä Leader Ravakka ja Ravakka.


Leader -paikallista kehittämistä parhaimmillaan

Leader on EU:n luoma toimintamalli, jossa alueen asukkaat itse päättävät, mitä alueella kehitetään ja rahoitetaan. Leader-tuki koostuu EU:n, valtion ja kuntien rahasta, jota myönnetään hanke- ja yritystukien muodossa. Rahan myöntämisestä päättää paikallisista ihmisistä koostuva Leader-ryhmän hallitus ja päätöksiä ohjaa paikallinen kehittämissuunnitelma eli strategia.

Tukea myöntävät Leader-ryhmät ovat itsenäisiä yhdistyksiä ja neuvovat kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä asioissa.

Leader-toimintaan voi kuka tahansa osallistua liittymällä Leader-ryhmän jäseneksi tai toteuttamalla Leader-hanketta.

Ravakan tehtävänä maaseudun kehittäminen

Avustamme alueemme asukkaita viemään eteenpäin omia kehittämisideoitaan. Edistämme yhteistyötä, asukastoimintaa ja kansainvälistymistä. Ota yhteyttä niin neuvomme miten rahoittaa maaseutua kehittävää toimintaa.

Kaikki Ravakan neuvontapalvelut ovat maksuttomia.


Ohjelman mukaan, strategian linjaamana

Yhdistys toimii maaseudun kehittäjänä kehittämisstrategiansa puitteissa ja edelleen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman linjaamana. Ohjelmaa rahoittavat EU, valtio ja kunnat.

Tukea myönnetään ensisijaisesti niille hankkeille, jotka tehokkaimmin edistävät paikallisen kehittämisstrategiamme tavoitteita. Tarvittaessa ohjaamme hakijoita muille rahoituslähteille, mikäli hanke ei sovi Loisto-strategiamme linjauksiin.

Myös Loiston tavoitteita voidaan toteuttaa monirahastoisesti. Vuosi 2014 oli kehittämisohjelman "Kolmen Ajan Rannikko" viimeinen toteutusvuosi. Loisto-strategiaa ryhdyttiin toteuttamaan 2015 alusta.


Hallituksen ja henkilökunnan yhteistyötä

Ravakka on yhdistys. Sääntöjen mukaan yhdistykseelä on kaksi varsinista kokousta vuodessa. Syyskokous valitsee hallituksen, jossa on:

  • 1/3 yksittäisiä maaseudun asukkaita
  • 1/3 julkishallinnon edustajia
  • 1/3 yhdistysten edustajia
Yhdistyksen käytännön työtä tekee henkilökunta toiminnanjohtajan johdolla. Ravakan hallituksella on suhteessa henkilökuntaan työnantajarooli.

Ravakan hallitus

Ravakan henkilökunta

Jäsenet

Jäsenistömme koostuu yksittäisistä henkilöistä ja erilaisista yhdistyksistä ja yhteisöistä. Jäsenmäärä lähentelee kahtasataa. Yhdistyksen jäseneksi voi ryhtyä kuka tahansa maaseudun kehittämisestä kiinnostunut.


Toiminta-alue

Toimimme Vakka-Suomessa ja Satakunnassa seitsemän kunnan alueella: