Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi

Leaderin kantavana ajatuksena on hyödyntää paikallista asiantuntemusta ja osaamista aluekehittämisessä. Jokainen Leader-ryhmä toteuttaa toiminta-alueelleen yhteistyössä sidosryhmien kanssa valmisteltua kehittämisohjelmaa (Loisto-Strategia). Leader-ryhmän hallitus valitsee toteuttavat hankkeet.

Leader-rahoituksella voidaan yleishyödyllistä kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Leader-tukea voi saada myös yritystoimintaan.

Leader-toiminnalla tähdätään elävään ja elinvoimaiseen maaseutuun.Leader-periaatteet

(1) Alhaalta ylöspäin -periaate
  • Hankkeiden valmistelu ja päätösvalta rahoituksesta on paikallisilla, sillä he ovat kotiseutunsa parhaita asiantuntijoita.

  • Toiminta on avointa kaikille.

(2) Paikallinen kumppanuus
  • Kolmikanta: julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyö

  • Toiminta ja päätöksenteko ei ole hierarkkista tai kuppikuntaista.

(3) Monialaisuus
  • Toimijoiden yhteistyö ylittää eri sektorirajat ja toiminta perustuu kumppanuudelle ja vuorovaikutukselle.

(4) Verkostoituminen
  • Verkostoitumalla kootaan resursseja sekä paikallisesti että kansainvälisesti: asukkaat, järjestöt, yritykset ja julkinen sektori.

(5) Alueperusteisuus
  • Leader-ryhmän strategia laaditaan omalle alueelle laajalla yhteistyöllä.

(6) Alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö
  • Yhteistyöllä vaihdetaan kokemuksia ja opitaan uutta.

(7) Innovatiivisuus ja pilottiluonteisuus, uuden luominen
  • Toiminnan tavoitteena on uusien toimintatapojen ja menetelmien kokeilu ja luominen kestävää kehitystä, elinkeinoja ja työllisyyttä edistäen.