Tasokkaita luonnon virkistyskäyttökohteita: luontopolkuja- ja reittejä sekä tulipaikkoja

LuRe -Luontoreitit ja kohteet -teemahankkeessa toteutetaan Leader Ravakan toiminta-alueelle luontopolkuja tai luontokohteita, jotka palvelevat tasokkaasti kaikkia luonnonvirkistyskäyttäjiä. Paikalliset toimijat rakentavat luontoreitit ja -kohteet omina alahankkeinaan. Hankkeella (koordinointiosa) myös yleisemmin edistetään luonnon virkistyskäyttöä ja luontomatkailua mm. kehittämällä toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja luomalla uutta yhteistoimintaa, parantamalla luontokohteiden tunnettuvuutta ja lisäämällä osaamista luontokohteiden ylläpidosta, hoidosta ja viestinnästä.

LuRe toteutetaan 2.12.2016-30.12.2018.


Contact Us
Lataa itsellesiLuRe hanke-esite

Alahakkeiden tyypittely

 • LuRe- teemahankkeessa rahoitetaan alahankkeita 4–15 kpl.
 • Yksittäisen alahankkeen kokonaiskustannusarvio voi olla 600-15000 €.
 • Leader Ravakan tuki on hankkeelle 50 %, maksimissaan 7500 €/hanke.
 • Alahankkeiden omarahoituksesta 50-75 % voi olla talkootyötä.

Alahankkeissa voidaan tehdä tai niiden keskeistä sisältöä voi olla esimerkiksi:

 • Rakennetaan uusi luontoreitti tai kohde oheisrakenteineen tai kunnostetaan, virallistetaan/tuotteistetaan jo olemassa oleva luontoreitti tai kohde.
 • Raivataan reittiä, kestävöittää reittiä tai oheisalueita, tehdä maasto- (reittirakenteet kuten sillat, pitkokset, portaat, kaiteet, taukopaikkarakenteet) tai opasterakenteita (viittoja, karttoja, opasteita tai opasterakennelmia, luontotauluja).
 • Kehittää kohteen opastusta ja markkinointia tuottamalla maastoinfotauluja, karttoja tai opasteita kohteelle tai tuottaa opastusmateriaalia (esim. esite tai sähköinen esittelyaineisto).
 • Täydentää reitin tai kohteen rakenteita esim. rakentaa puuttuvat pitkospuut, portaat tai turvallisuutta lisäävät rakenteet.

Alahankkeiden valinta

Alahankkeiden hankehaku on auki 9.12.2016- 30.5.2017.

Leader Ravakan hallitus valitsee kaikista määräaikaan LuRe:n alahankkeiksi jätetyistä hankehakemuksista rahoitettavat kokouksessaan toukokuussa. Täydennyshaku toteutetaan Leader Ravakan hallituksen määrittelemällä tavalla mikäli alahankkeille varattu hankerahoitus ei tule kokonaisuudessaan sidotuksi.

Alahankkeiden valinnassa ja käsittelyssä noudatetaan Leader Ravakan yleishyödyllisten hankkeiden valintakriteereitä. Lisäksi alahankkeen on toteutettava seuraavaa:

 • Reitille/kohteelle on riittävän pitkät ja laajat maankäyttösopimukset.
 • Hanke voidaan aloittaa maastokaudella 2017 tai saattaa kokonaisuudessaan valmiiksi vuoden 2018 loppuun mennessä.
 • Kohteen ylläpidosta ja hoidosta (sis. tiedotus, markkinointi ja jatkokehittäminen) on laadittu riittävät ja realistiset suunnitelmat, joita pystytään toteuttamaan riittävän tasoisesti (investoinnit säilyvät velvoiteajan myös ilman hoitoa).
 • Hankkeessa on vähintään sidosryhminä mukana alueellisesti ja maakunnallisesti kaikki sellaiset tahot, joiden mukanaolo edistää reitin laajempaa käyttöä.
 • Reitti tai kohde on hyödynnettävissä laajasti

Alahankkeissa ei tueta korvausinvestointeja vaan rakennettavan kokonaisuuden on luotava kohteelle uusi palvelu tai oleellisesti parannettava kohteen turvallisuutta tai käytettävyyttä (ei esim. uusi käymälä vanhan tilalle vaan esim. käymälälaitteiston ajanmukaistaminen tai reitin muuttaminen pitkospoluksi).

Alahankkeiden toteutus

Alahankkeiden toteuttamisen saa aloittaa omalla riskillään sen jälkeen kun tuensiirtosopimus Leader Ravakan kanssa on tehty, alahankkeen toteuttaja on osallistunut aloituskokoukseen ja saanut Leader Ravakalta luvan aloittaa alahankkeen toteuttaminen.


PolkuReittiLaavu555