Herätetään yhdistys ruususen unesta, varaa aika Yhdistysklinikalle!


Yhdistysklinikka-hanke tarjoaa yhdistyksille ja yhdistystoimijoille maksutonta neuvontaa yhdistystoiminnan haasteisiin ja kehittämistarpeisiin.

Yhdistysklinikalla

 • kehitetään yhdistysten toimintatapoja
 • lisätään yhdistystoiminnan osaamista työpajoin
 • työskennellään jäsenistön aktivoimiseksi
 • etsitään ulkopuolisia rahoitusmahdollisuuksia
 • kehitetään yhteistyötä paikallistoimijoiden kesken
 • tehdään yhdistyksen sukupolvenvaihdos
 • hankitaan osaamista tapahtuman järjestämisestä, viestinnästä tai markkinoinnista
Se mitä ja miten tehdään perustuu yhdistyksen tarpeisiin. Toiminta voi käytännössä olla esimerkiksi teemallinen kyläilta, kyläsuunnitelman päivitys, materiaalien tuotantoa, sidosryhmätapaaminen, viestintäsuunnitelman laadinta tai jotain muuta joka juuri nyt tuntuu yhdistyksessä tarpeelliselta.

Yhdistysklinikka toimii Leader Ravakan ja Leader Varsin Hyvän alueella sekä Leader I Samma Båt:n alueella Kustavissa.

Tuuli Jansson
Projektipäällikkö/yhteisöaktivaattori
+358 44 720 1870
tuuli.jansson (ät) ravakka.fi

Tiina Saaresranta
Yhteistöaktivaattori
+358 44 729 1302
tiina.saaresranta@varsinhyva.fi

Neuvontaa ja kyläiltoja

Kutsu meidät puhumaan hankerahoitusmahdollisuuksista tai vetämään osallistavaa suunnittelutilaisuutta! Tarvittaessa kutsumme mukaan myös muita asiantuntijoita.

Tilaisuuden  teemana voi olla:

 • kylätalo
 • luonnonhoito
 • yhdistyksen talous ja hallinto
 • kyläsuunnitelma
 • jäsenrekrytointi
 • maisemanhoito
 • ympäristötuet
 • tapahtumanjärjestäminen
 • tiedottaminen
 • netti ja some
 • toiveiden mukaan

Toimenpiteet

 • Kyläsuunnittelua: kyläilloissa, kyläkävelyin, valokuvaamalla, kyselyin ja kartoin
 • Kylien neuvottelukuntien, paikallistoimijoiden yhteisfoorumien, yhdistysparlamenttien perustaminen, toiminnan tukeminen ja kehittäminen
 • Näkyvyyden ja tiedonvälityksen lisääminen netissä ja SoMessa
 • Uusien asukkaiden vastaanottamisen ja integroimisen kehittäminen
 • Kylätalot/saunat/yhteiset tilat kuntoon sisältä (toimintaa) ja ulkoa (rakennus)
 • Laadukasta yhdistystoimintaa: koulutusta, konsultointia ja tilaisuuksia
 • Hankekumppanien haku ja tutustumismatkat maakuntiin ja ulkomaille

Yhdistysklinikka hankkeen tavoitteet

Yhdistysklinikalla lisätään yhdistyksille tarjolla olevaa neuvontaa, edistetään hyvien toimintamallien leviämistä ja koulutetaan toimijoita tavoitteelliseen, laadukkaaseen ja vaikuttavaan yhdistystoimintaan.

 • Yhteisöillä on käytössään tarkoituksenmukaisia toimitiloja mielekkäillä sisällöillä
 • Kansainvälistää ja verkottaa yhteisöjä keskenään ja sisältään
 • Vahvistaa maaseutualueiden näkyvyyttä, imagoa ja itsetuntoa
 • Aktiivisesti, suunnitelmallisesti ja laadukkaasti toimivia yhteisöjä
 • Edistää lähidemokratiaa ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä toimivia neuvotteluyhteyksiä paikallisten ja päättäjien välillä
 • Aktivoida mukaan toimintaan yhdessä uusia ihmisiä
 • Saada maaseudulle uusia asukkaita
 • Edistää uusien asukkaiden vastaanottoa, kotiuttamista ja kotouttamista
 • Lisätä harrastus- ja toimintamahdollisuuksia sekä yhteistoimintaa maaseudulla
 • Edistää monirahastoisuutta ja hyvää taloussuunnittelua
 • Edistää asumisen ja elämisen edellytyksiä ja tukea asuinympäristön suunnittelua ja hoitoa laadun, viihtyisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi
 • Lisätä alueiden yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa
 • Edistää 3. sektorin roolia palvelujen tuottamisessa ja edistää sopimuksellisuutta
 • Varaudutaan ympäristö- ja turvallisuusriskeihin
 • Pilotoidaan "yhdistysten yhdistys" -toimintamallia