Omaehtoisen toiminnan kehittäminen on osa Leader-ryhmän toimintaa

Leader Ravakka on toteuttanut aiemmilla ohjelmakausilla useita maaseudun asukkaiden omaehtoista toimintaa vireyttäviä hankkeita. Hankkeista puhutaan usein "kylähankkeina" ja toimijat ovat kyläyhdistyksiä, mutta toimijoina on ollut myös muita paikallisia yhdistyksiä urheiluseuroista kotiseutuyhdistyksiin.

Näin myös jatkossa.

Tavoitteena on parantaa maaseudun asukkaiden arkea, lisätä osallisuutta ja yhteistyötä sekä tukea aktiivista toimintaa.


Kyläsuunnittelu on tapa kehittää yhteisöä

Kyläsuunnitelmaan kootaan kyläläisten yhteinen tahtotila. Kyläsuunnitelma on parhaimmillaan työkalu, jolla kehitetään kylään, edistetään kylän ja kunnan vuoropuhelua ja perustellaan hankerahoitushakuja.

Suunnitelma osoittaa, että näitä asioita on kylillä pohdittu pitkään, ideoiden takan on laajempia toimijajoukkoja ja asioiden eteen ollaan valmiita myös toimimaan -yhteistyössä ja yhteisvoimin.


Kyläsuunnitelma

 • on ajantasainen yhteenveto kyläläisten esiin nostamista kehittämistavoitteista
 • antaa suuntaviivoja käytännön työlle
 • on pohja yhteistyön lisäämiselle eri yhdistysten ja toimijoiden kesken
 • on asiakirja, joka tarvitaan kun kylät hakevat asioiden toteuttamiseen ulkopuolista rahaa
 • on arvokas tietolähde toimijoille itselleen, muille seudun asukkaille ja kaikille muille kiinnostuneille

Kyläsuunnittelu on itseisarvoisesti hyödyllistä

Kyläsuunnittelu voidaan toteuttaa monella tavalla. On tärkeää että kyläsuunnittelu on prosessina kaikille avoin. Suunnitteluun olisi hyvä saada mukaan nuoria, vanhoja, naisia, miehiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä.

Tässä lista erilaisista vaihtoehdoista. Eri menetelmiä voidaan myös haluttaessa yhdistää:

 • kyläkysely, paperinen tai sähköinen
 • tiedon ja tarpeiden kerääminen karttapohjaisesti
 • kyläillat, joissa osallistetaan asukkaita erilaisin pari- ja ryhmätyömenetelmin kertomaan toiveitaan ja tarpeitaan
 • kyläkävelyt, jonka aikana kirjataan muistiin huomioita, tarpeita ja kehittämiskohteita
 • valokuvausprosessi, jossa tiedon kerääminen voi kestää useita kuukausia
 • yhdessä valittu edustuksellinen ryhmä laatii ehdotuksen, jota edelleen yhdessä kyläillassa kehitetään eteenpäin kyläsuunnitelmaksi
 • vertaissuunnittelu eli kutsutaan lähikylästä delegaatio tutustumaan kylään ja arvioimaan sen hyvät, huonot, vahvat ja heikot puolet