Hankkeen rahoitettavuus arvioidaan

Leader-ryhmän hallitus käyttää hankkeiden rahoitettavuuden arvioinnissa valintakriteereitä. Yritysten ja yhteisöjen hankkeille on omat valintakriteerinsä.


Rahoittamisen edellytykset= 6 pistettä

Hanke on rahoituskelpoinen ainoastaan mikäli se täyttää kaikki seuraavat:

  • Hanke on Loisto strategian mukainen
  • Hankkeen idea tai tarve on paikallislähtöinen
  • hanke luo uutta
  • hanke on realistinen
  • Hakijalla on kyky hallinnoida hanketta
  • Hakijalla on kyky toteuttaa hankettaTukea Loisto-strategiaa parhaiten toteuttaville hankkeille

Hankkeen hyvyyttä ja sitä miten hyvin se toteuttaa Loisto-strategiaa arvioidaan laadullisin kriteerein ja painopistealojen toteutumisen mukaan. Arviointiasteikko on 0–3. Pisteytyksen avulla voidaan asettaa rahoitetusta samanaikaisesti hakevia hankkeita keskenään paremmuus ja rahoitettavuus järjestykseen.

Hanketukiprosentti ei ole kiinteä. Ravakan hallitus voi myöntää tuen esimerkiksi matalammalla tukiprosentilla mikäli hanke täyttää rahoituskelpoisuuden kriteerit, mutta heikosti muita hankkeille asetettuja tavoitteita.


Lisälinjauksia voi tulla

Ravakan hallitus voi tehdä ohjelmakauden aikana rahoituslinjauksia, joilla suljetaan pois esimerkiksi toimialoja, toimintamalleja tai hakijoita.

Rahoituslinjauksilla voidaan myös päättää poikkeavasta tukiprosentista tai kohdentaa rahoitusta erityisesti jollekin toimialalle, teemalle, hakijakunnalle tai hanketyypille. Hallitus voi ohjelmakauden aikana päättää myös jonkin asian rahoittamisen lopettamisesta kokonaan.