Tee maksuhakemus, saa rahat

Leader-tuen saaminen edellyttää maksuhakemuksen tekemistä.

Maksua haetaan hankkeen aikana syntyneiden, ennen maksuhakemuksen jättämistä maksettujen ja hankkeen kirjanpitoon vietyjen kulujen perusteella hankkeen tukipäätöksen ja tukiprosenttien mukaisesti.

Maksuhakemus on tehtävä neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.

Rahoitusehdot ja ohjeet maksuhakemuksen tekemiseen löytyvät myös hankkeen tukipäätöksestä.

Maksuhakemus kootaan Hyrrään, hankkeen tukipäätöksen takaa löytyvälle lomakkeelle.

Maksuhakemuksen liitteet

Tallenna Hyrrään tiedostot pdf-muodossa ja nimeä loogisesti sisällön mukaan.
 • Vapaamuotoinen kirjallinen selvitys hankkeen toteuttamisesta, mielellään erillinen tekstitiedosto, jossa voi olla myös kuvia
 • Pääkirjan ote, joka on vahvistettu kirjanpitäjän allekirjoituksella ja jossa näkyy hankkeen kulut ja hankinnat.
 • Menotositetiedostot skannattuna pääkirjan mukaisessa järjestyksessä
 • Maksutositetiedostot skannattuna pääkirjan mukaisessa järjestyksessä
 • Selvitys kustannusten kohtuullisuudesta tai kilpailutusasiakirjat
 • Työ- tai muut sopimukset
 • Työaikakirjanpidot (3321L) ja talkootuntikirjanpito
 • Matkalaskut( 3320L)
 • Selvitys rahoituksesta mikäli hakija on julkinen organisaatio
 • Selvitys tuloista mikäli hankkeen kustannusarvio on yli 50 000 ja hankkeella on tuloja.
 • Rakentamisen katselmuspöytäkirjat
 • Kauppakirja (kiinteistön osto)
 • Indikaattorilomake (loppumaksun yhteydessä, huom! yhteneväisyys hakemuksen indikaattorilomakkeen kanssa)

Muita ohjeita, täydennyksiä, huomioita

 • Kaikki hankkeita koskevat maksupäätökset tehdään ELY-keskuksessa, mutta kaikki Leader-ryhmän rahoittamissa hankkeissa on hyvä olla yhteydessä Leader-ryhmään ennen maksuhakemuksen jättämistä Hyrrään.
 • Tukipäätöksestä selviää hankkeen erityisehdot. Tarkista myös mahdolliseen edelliseen maksupäätökseen merkityt, seuraavaa maksuhakemusta koskevat huomautukset.
 • Jos maksuun haetaan tukikelvottomia kustannuksia ja niiden kustannusten määrä ylittää 10 % haettavasta maksusta, tulee sanktio.
 • Sekä palkkioista että ostopalveluista jäljennös sopimuksesta, jonka perusteella ne maksetaan.
 • Selvitys kustannusten jakoperusteista kun hanketta toteutetaan ilman flat ratea, mikäli hankkeella on perustoiminnan kanssa yhteisiä kustannuksia (sähkö, tilavuokrat, tietokoneet jne.).

 • Talkootyön tuntikirjanpidossa vain yli 14-vuotiaiden työpanos on tukikelpoista.
 • Uusi rekisteriote, mikäli nimenkirjoittajat ovat muuttuneet aiemmin toimitetusta rekisteriotteesta.


 • Kuva näytekappaleista tai skannattuna hankerahalla tehdyistä esitteistä, www-sivuista ja lehti-ilmoituksista (muista logot!!).
 • Investointien osalta tarvittavat lupa-asiakirjat.

Kustannuksia, joita ei hyväksytä

 • Ennen hakemuksen vireille tuloa tai hyväksytyn hankeajan päättymisen jälkeen syntyneet kustannukset

 • Investointihankkeissa rakentamiseen käytettävät tarvikkeet, jotka "eivät jää rakennukseen kiinni" (pensselit, vasarat, poranterät, kottikärryt, yms.)

 • Hankinnat, joista ei ole tehty hintavertailuja tai tarjouspyyntöjä; koskee varsinkin suuria hankintoja, mutta pätee myös pienempien hankintojen osalta. alkoholiostot, edustuskulut (paitsi kohtuulliset kahvitarjoilukulut)

 • Elantokustannuksiin rinnastettavat kulut

 • Hankkeelle otetun lainan hoitamiseen liittyvät maksut ja korot viivästyskorot

 • Tuensaajan tavanomaisen toiminnan harjoittamisesta aiheutuneet kustannukset leasingkustannukset

 • Palkinnot, edustuskulut, alkoholiostot

 • Osamaksulla hankittavan koneen tai laitteen maksuerät jos omistusoikeus ei siirry hankkeen toteutusaikana

 • Palkkakustannukset, joihin on saatu työllistämistukea

 • Arvonlisävero, jos hakija saa sen palautuksena takaisin (yrittäjät ja muut alv-rekisteröityneet)

 • Kustannukset, jotka eivät jää hakijan lopulliseksi menoksi