Raportin runko

1. Toteuttajan nimi

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

3. Hankekuvauksen tiivistelmä (kopioidaan hankehakemuslomakkeesta)

4. Hankkeen toteutus raportointijaksolla

 • Saavutetut tavoitteet hankkeen alkamisesta raportointijakson loppuun
 • Poimitaan hankesuunnitelmasta hankkeen tavoitteet
 • Kerrotaan kunkin tavoitteen osalta, mitä on saavutettu ja millä keinoin
 • Poimitaan hankesuunnitelmasta hankkeen toimenpiteet
 • Kerrotaan toimenpiteistä miten ne ovat käytännössä toteutuneet, aikataulusta, toteutuksen organisoinnista, yhteistyökumppaneista, esiin tulleista ongelmista, uusista tarpeista jne.

5. Hankkeessa tuotettu materiaali raportointijaksolla

 • Hankkeen tiedotustoimenpiteet raportointijaksolla
 • Toteuttajaorganisaation sisäinen tiedotus
 • Tiedotusvälineille tiedottaminen

 6. Raportointijakson toteutuneet kustannukset

 • Rahoituksen toteutumisesta
 • Yksityisen rahan kertyminen, talkootyöt
  7. Mahdolliset liitteet
 • Laaditut tiedotteet ja julkaistut lehtiartikkelit
 • Mallikappaleet hankkeessa tuotetusta materiaalista (esitteet, julkaisut, lehti-ilmoitukset, jne.)
 • Kuvia hankkeen tuloksista, tapahtumista, rakennuksista ja rakennelmista.