Vaihtoehtoja Leader-hankkeelle

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto), jota kautta myös Leader-hankkeet rahoitetaan, ei ole ainut EU:n rakenne- ja investointirahasto.

Muut rahastot ovat

 •     Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) – alueiden ja kaupunkien kehittäminen
 •     Euroopan sosiaalirahasto (ESR) – sosiaalinen osallisuus ja hyvä hallintotapa
 •     Koheesiorahasto – vähemmän kehittyneiden alueiden talouden lähentyminen
 •     Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR), jota alueellamme hallinnoi Kalataloudentoimintaryhmä

Hanketukia on monenlaisia
Rahoitusta projekteille on tarjolla monessa muodossa. Niitä myönnetään hyvin erilaisin perustein ja ehdoin rahoittajasta riippuen. Rahoituksen perusta voi olla esim.
 • toiminta-alue
 • toimintatapa
 • hakija
 • kohde
 • hankekokonaisuus
 • teema
 • kohderyhmä jne.

Tutustu Varsinais-Suomen liiton julkaisemaan yhditysten rahoitusoppaaseen.

Maaseudun Sivistysliitto

Maaseudun Sivistysliiton opintokeskus tukee ihmisten monipuolista kehittymistä, kykyä toimia yhteisöissä ja edistää kansanvaltaisuutta.

Lisätiedot: MSL -Kurssit ja luennot