IDEAHAKU AUKI 20.9.2018-31.3.2019

"Taas jottain pient" -teemahankeeseen 12.9.2018-31.3.2019

Leader Ravakka aukaisee ideahaun alahankkeille teemahankkeeseen "Taas jottain pient". Tavoitteena on kerätä rahoitettavaksi pieniä, yksinkertaisia hankintoja sisältäviä hankkeita nk. yhden kuitin yleishyödyllisiä investointihankkeita. (Teemahankkeessa ei voida rahoittaa kehittämistä eli jotain konkreettista on hankittava, koottava tai rakennettava).

Teemahanke on auki ainoastaan rekisteröityneille yleishyödyllisille yhdistyksille ja hankinnoille. Jatkovalmisteluun valittavat ideat ja edelleen teemahankkeen alahankkeet noudattavat Leader-hankkeille asetettuja lakeja ja määräyksiä.

Ideahaku auki läpi talven

Keräämme hankeideoita maaliskuun 2019 loppuun, jonka jälkeen Leader Ravakan hallitus valitsee ideoiden joukosta Loisto-strategiaa parhaiten toteuttavat Taas jottain pient -teemassa. Jatkoon valituista ideoista pyydetään jättämään teemahankkeen hankehakemus erillisen ohjeistuksen mukaan.

Täytä lomake vaikka et olisi aivan varma!

Tämä on idea-, ei rahoitus- tai hankehaku. Täytä idealomake, vaikka et olisi varma osuuko ideasi  "Taas jottain pient"-hakuun. Etsimme kaiken aikaa myös itsenäisenä Leader-hankkeena toteutettavia rahoituskohteita. Otamme yhteyttä mikäli ideasi on toteuttamiskelpoinen ja katsotaan yhdessä miten sitä parhaiten edistetaan. Neuvomme myös muun kuin Leader-rahoituksen hakemisessa.

Mikä idea tai hanke tarvitsisi Leader-rahaa?

Teemahankkeen ideahaulla etsitään jatkovalmisteluun Leader Ravakan Loisto- strategiaan parhaiten sopivia hankkeita erityisesti Taas jottain pient-teemassa.

Kerro mikä idea kaipaisi rahoitusta!

Täytä alla oleva lomake: mitä olisi tarkoitus tehdä ja miksi, milloin ja millä hinnalla? Kuka olisi hakija?Teemahankkeen ideana kannustaa ja mahdollistaa toimintaa

  • Idea, tarve tai hankinta voi olla pieni yleishyödyllinen investointi eli kalusto-, kone- tai laitehankinta tai pieni pintaremontti, joilla tähdätään yhteisten tilojen tai paikkojen käytettävyden ja käytön lisäämiseen.
  • Alahanke voi sisältää myös yksinkertaisia investointeja, joilla tähdätään harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen ja parantamiseen sekä yleiseen viihtyisyyteen.
  • Investoinnin kokonaiskustannus voi olla 750€ - 8 000€
  • Leader Ravakan tuki 50 % kokonaiskustannusarviosta.
  • Talkootyön osuus omarahoituksesta voi olla enintään 75%.
  • Teemahanke on tarkoitettu pienille ja yksinkertaisille korkeintaa muutaman ostokuitin investointihankkeille. Monimutkaisempien sisältöjen toteuttamiseen suosittelemme hakemaan itsenäistä Leader-hanketta.

Teemahankkeen alahankkeita koskee samat ohjeet kuin muitakin yleishyödyllisiä Leader-hankkeita. Teemahanke poikkeaa muista Leader-hankkeista siten, että teemahanke mahdollistaa myös pienten tukimäärältään alle 5000 € hankkeiden toteuttamisen, hakemus tehdään paperilla ja Leader Ravakalla ja alahankkeen toteuttajalla on keskinäinen sopimus tuensiirrosta.