Tiedottamalla hanke paremmaksi!

Hankkeen saama tukirahoitus edellyttää tiedotustoimia:
 • Aseta hankkeen perustiedot saataville
 • Laita rahoittajan logot näkyviin
 • Kerro toiminnasta kohderyhmälle ja kumppaneille
 • Julkaise hankkeen tulokset ja saavutukset

Koosta perustiedot hankkeesta

 • Kuka hanketta toteuttaa
 • Hankkeen julkinen kuvaus, jonka voit myös kopioida hankesuunnitelmasta
  • Mitä hankkeella tavoitellaan ja mitä siinä tehdään
  • Mikä on hankkeen kohderyhmä tai kuka hankkeesta hyötyy
  • Mikä on hankkeen toteutusalue
 • Toteutusaika
 • Kustannusarvio
 • Julkisen tuen määrä ja tukiprosentti
 • Kuka hanketta rahoittaa
 • Yhteystiedot eli kuka osaa kertoa hankkeesta lisää tai/ja osallistuu aktiivisesti hankkeen toteuttamiseen? Hankkeen tai sen toteuttajan nettisivun osoite.

Toimita hankkeen perustiedot hanketta rahoittaneeseen Leader-ryhmään, joka julkaisee ne Leader-ryhmien yhteisessä hankerekisterissä.

Julkaise samat tiedot myös omalla nettisivullasi tai muussa soveltuvassa paikassa. Voit käyttää pohjana valmista Leader-ryhmän rahoittaman hankkeen julistepohjaa.


Varmista logoilla hankkeen tukikelpoisuus

Kaikessa hankkeen viestinnässä ja kaikissa hankkeen tiedotusmateriaaleissa (verkkosivut, sosiaalinen media, esitteet, tiedotteet, ilmoitukset) on käytettävä seuraavia:

1. Tunnuslauseellinen EU-lippu tai EU-lippu tekstillä "maaseuturahasto"
2. EU:n Leader-logo
3. Hanketta rahoittaneen Leader-ryhmän logo

Löydät oikean logon selaamalla sivua, jolle linkki johtaa. Huomioithan, että tarjolla on logoja eri käyttötarkoituksiin.

Julkaisujen nimilehdellä on oltava näkyvä merkintä Euroopan unionin rahoitusosuudesta sekä maaseuturahaston tunnus. Julkaisuissa on oltava viittaus sisällöstä vastaavaan tahoon sekä hankkeen rahoittajaan.
Esim. "Leader Ravakan rahoittamaa Mynälife -asukashankintahanketta toteuttavat Mynämäen kyläyhdistykset Mynämäen pienkiinteistöyhdistyksen johdolla. " Kanteen tai nimilehteen on sijoitettu vähintään logot 1. ja 2.

Mikäli hankkeella on verkkosivusto, siellä on esiteltä hanke: lyhyt kuvaus, josta käy ilmi hankkeen tavoitteet, tulokset ja EU:n rahoitusosuus.

Pakolliset logot voi ladata maaseutu.fi -kvapankista.

Jokaisella Leader- ryhmällä on oma logonsa, joten etsi joukosta oikea, hanketta rahoittaneen ryhmän logo.  Alla Satakunnan Leader-ryhmien logot malleina. Kuvista johtaa linkit maaseutu.fi:n kuvapankkiin, joista logoista saa painolaatuiset tiedostot ladattua.

3. Hanketta rahoittaneen Leader-ryhmän logo

karhuseutu_logoAktiivinen PS logoLeader Pyhäjärviseutu logoLeader Ravakka_logo

Suurille hankkeille tiedotuskyltit

Jos hanke saa julkista tukea yli 50 000 €, on rakennuskohteen, investoinnin tai hankkeen toteuttajan toimitilojen yhteyteen kiinnitettävä edellisten lisäksi tiedotuskyltti. 


Tiedotuskyltit toimitetaan niiden valmistuttua hanketoteuttajalle kiinnitettäväksi näkyville.