Näin haet Y-tunnuksen!

 • Tunnus haetaan Y1-lomakkeella.
 • Lomakkessa kysytään mihin kaikkiin rekisterihin yhdistys haluaa liittyä, mutta pelkkää Y-tunnusta haettaessa kohdan voi jättää tyhjäksi.
 • Lisätietoja kohtaan voi kirjoittaa esim. "Y-tunnus yhdistykselle viranomaisasiointia varten".
 • Lomake allekirjoitetaan yhdistyksen sääntöjen mukaan eli välttämättä yhden nimenkirjoitusoikeudellisen allekirjoitus ei riitä.
 • Y-tunnuksen hakeminen on maksutonta.
 • Y1-lomakkeen liitteeksi laitetaan kopio perustamiskirjasta ja yhdistyksen säännöistä.

Y-tunnuksen saa selville noin kahden työpäivän kuluttua ilmoituksen jättämisestä. Katso tieto www.ytj.fi.


Näin perustat Katso-tunnisteen

Yhdistys tarvitsee asioidakseen Hyrrässä Katso-tunnisteet.

 • Katso-tunnisteen luomista varten tarvitse Y-tunnuksen, jonka hakeminen on ohjeistettu yllä.
 • Varmistathan että Katso-tunnisteita hakee yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö!
 • Katso tunniste on Verohallinnon maksuton tunnistautumistapa.
 • Tunnuksien luonnissa tarvitaan allekirjoitusoikeudellisen henkilön omia pankkitunnuksia (tai sirullista henkilökorttia tai käyntiä Verohallinnon Katso-asiakasrekisteröintipisteellä.)
 • Katso tunnisteen pääkäyttäjätunnuksen aktivoitumisesta tulee sähköpostiviesti. Tämä voi kestää yhdestä kahteen arkipäivään.
 • Kun pääkäyttäjätunnus on aktivoitu, voi pääkäyttäjä antaa Katso-rooleja muille henkilöille.