HAKU AUKI:Yht Puuttu -teemahankkeeseen 9.4.-21.5.2018

Leader Ravakan teemahankkeen ”Yht puuttu” haetaan alahankkeiksi yleishyödyllisiä investointihankkeita 1.4.-21.5. Alahankkeiden toteutusaikaa on vuoden 2018 loppuun.

Teemahankkeen ideana kannustaa ja mahdollistaa toimintaa

 • Alahanke voi olla pieni yleishyödyllinen investointi eli kalusto-, kone- tai laitehankinta tai pieni pintaremontti, joilla tähdätään yhteisten tilojen tai paikkojen käytettävyden ja käytön lisäämiseen.
 • Alahanke voi sisältää myös yksinkertaisia investointeja, joilla tähdätään harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen ja parantamiseen sekä yleiseen viihtyisyyteen. Lue esimerkkejä alahankkeista.
 • Investoinnin kokonaiskustannus voi olla 750€ - 10 000€
 • Leader Ravakan tuki on investoinnille 50 % sen kokonaiskustannusarvioasta.
 • Talkootyön osuus omarahoituksesta voi olla enintään 75%.
 • Teemahanke on tarkoitettu pienille ja yksinkertaisille nk. muutaman ostokuitin investointihankkeille. Monimutkaisempien hankekokonaisuuksien osalta suosittelemme hakemaan itsenäistä Leader-hanketta.

Teemahankkeen alahankkeita koskee samat ohjeet kuin muitakin yleishyödyllisiä Leader-hankkeita. Teemahanke poikkeaa muista Leader-hankkeista siten, että teemahanke mahdollistaa myös pienten tukimäärältään alle 5000 € hankkeiden toteuttamisen, hakemus tehdään paperilla ja Leader Ravakalla ja alahankkeen toteuttajalla on keskinäinen sopimus tuensiirrosta.

Toimi näin eli näin haet alahanketta

 • Ota yhteyttä Leader Ravakkaan: Terhi Sinisaloon, 044 7292199, terhi.sinisalo(ät)ravakka.fi. Yhteydenotto Leader Ravakkaan vaaditaan ennen hakemuksen aloittamista!
 • Laadi hankesuunnitelma. Käytä apuna hankesuunnitelmapohjaa.
 • Varmista hakijan, joka voi olla yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys, päätös hakemisesta ja hankkeen toteuttamisesta.
 • Täytä yleishyödyllisten teemahankkeen hakulomake 3325B (hakulomakkeen täyttöohje) ja kokoa hakemuksen liitteet.
 • Toimita hakemus liitteineen viimeistään 21.5.2018 käsittelyä varten Leader Ravakkaan joko
  • paperinippuna Rauhankatu 4, 23500 Uusikaupunki tai
  • sähköpostilla toimisto(ät)ravakka.fi liitetiedostoineen

Rahoitettavien alahankkeiden valinta

Leader Ravakan hallitus valitsee rahoitettavat alahankkeet hakemustenperusteella ja yleishyödyllisten hankkeiden valintakriteerien mukaan hallituksen kokouksessa kesäkuussa 2018.

Hanketukipäätös ja hankkeen aloittaminen

ALAHANKKEIDEN TOTEUTTAMISTA EI SAA ALOITTAA ENNEN KUIN LEADER RAVAKKA ON ILMOITTANUT ALAHANKKEIDEN VALINNASTA ja antanut aloitusluvan sekä hanketoteuttajan kanssa on sovittu pidettäväksi aloituspalveri. Aloituspalaverissa kerrataan hankkeen toteuttamiseen liittyvät määräykset ja esim. hankkeen kirjanpidon järjestäminen.

Alahankkeet tulee toteuttaa  Leader Ravakan päätöksen jälkeen vuoden 2018 aikana.

Lisätiedot:
hankeassistentti Terhi Sinisalo, 044 7292199, terhi.sinisalo(ät)ravakka.fi